Vítejte na www.trever-eve.eu | trever.cz

TREVER je dynamicky se rozvíjející společnost v oblasti výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Našim hlavním posláním je stavět a provozovat malé elektrárny na bázi solární energie a energie z biomasy. Při své činnosti využíváme nejmodernějších dostupných technologií a trendů. Zároveň se také snažíme podílet na implementaci výzkumu a vývoje nových technologií a inovací do praxe. Cílem je dosáhnout větší účinnosti a také šetrnějšího přístupu k životnímu prostředí.

Činnost naší firmy pomáhá naplňovat závazek ČR do roku 2010 vyrábět 8 % energie z obnovitelných zdrojů a je plně v souladu s energetickou politikou Evropské unie.

Welcome in www.trever-eve.eu | trever.cz

TREVER is dynamically developing corporation in the area production seat power control energy from renewable sources. Our main mission is build and operate small power station on base solar energy and energy from biomass. At his activities derive benefit from state - of - the - art accessible technology and general drift. At the same time also try partake on implementation research and development new technology and innovation to the practice. Aim is achieve bigger come into operation as well as thrifty access to environment.

Activity ours firm assisting topping engagement CR by the year 2010 produce 8 % energy from renewable sources and be full of conformable with power policy European union.

Novinky

Zprostředkujeme prodej projektů a hotových a připojených FVE

04.04.2011 09:52
Zprostředkujeme prodej hotových a připojených FVE v Německu, Itálii, Anglii a Řecku. Informace předáme jen vážným zájemcům.  

Několik vět 2009

25.08.2009 19:43
Několik vět 2009 Vydáno 2. srpna 2009 Před dvaceti lety se schylovalo ke konci vlády komunistů nad naší zemí a o tuto změnu jsme aktivně usilovali. Za dvacet let mnozí z nás svým umem, pílí a inteligencí dosáhli profesních úspěchů a blahobytu, o kterém se nám za komunismu ani nesnilo. ...

Výrok Tomáše Bati z roku 1932 ke krizi

27.05.2009 20:33
Výrok Tomáše Bati z roku 1932 Příčinou krise je morální bída. Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se...

Výkup elektřiny distributorskou společností

14.04.2009 17:40
Distributorské společnosti mají ze zákona (zák. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů) povinnost přednostně připojit k distribuční síti zařízení vyrábějící elektřinu z obnovitelných zdrojů, pokud jsou splněny veškeré stanovené technické požadavky zařízení a mají...

Garance výkupních cen prodloužena na 20 let

14.04.2009 17:39
Ve vydání Sbírky zákonů vyšlo více zajímavých novel vyhlášek, z pohledu slunečních elektráren je však nejzajímavější vyhláška č. 364/2007 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. Touto vyhláškou je upraveno znění Indikativních hodnot technických...

Equity partner - nabídka

06.04.2009 07:43
Nabízíme equity pro Vaše projekty formou dodávek panelů!

Fotovoltaické panely

22.01.2009 14:44
Fotovoltaické panely - Jsme výhradními distributory a importéry vysoce kvalitních fotovoltaických panelů značky Linuo za výborné ceny.

Equity partner

17.01.2009 10:18
Equity partner Hledáme equity partnery pro naše projekty v oblasti obnovitelných zdrojů v objemu 2-5 mil. EUR. Equity partner = spoluinvestor, který poskytne prostředky ve výši 20% objemu investičních nákladů projektu. We search equity partners in volume 2-5 million EUR for projects...

Prodej fotovoltaických panelů

07.09.2008 18:49
Zahájili jsme prodej vysoce kvalitních fotovoltaických panelů 240W,210W a 180W. Jsem přímými dovozci. V případě zájmu nás kontaktujte přes email.

Informace pro návštěvníky

02.06.2008 16:44
Spuštěním tohoto webu Vás budeme pravidelně informovat o aktivitách naší společnosti a novinkách. Věříme, že se stanete častými návštěvníky a příznivci naší společnosti a našich aktivit. 
Všechny články