Archiv článků

Zprostředkujeme prodej projektů a hotových a připojených FVE

04.04.2011 09:52
Zprostředkujeme prodej hotových a připojených FVE v Německu, Itálii, Anglii a Řecku. Informace předáme jen vážným zájemcům.  

EVE Dub

31.03.2010 00:20
Dokončili jsme uzavření investice do projektu fotovoltaické elektrárny 3 MW v lokalitě Český Dub.

EVE Bruk

15.01.2010 10:40
Dokončili jsme projekt fotovoltaické elektrárny 1,5 MW v lokalitě Domašín.

EVE Osvětimany

02.12.2009 10:32
Dokončili jsme fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 201 kW.

Několik vět 2009

25.08.2009 19:43
Několik vět 2009 Vydáno 2. srpna 2009 Před dvaceti lety se schylovalo ke konci vlády komunistů nad naší zemí a o tuto změnu jsme aktivně usilovali. Za dvacet let mnozí z nás svým umem, pílí a inteligencí dosáhli profesních úspěchů a blahobytu, o kterém se nám za komunismu ani nesnilo. ...

Přírodní podmínky pro biomasu v ČR

15.08.2009 17:38
V přírodních podmínkách ČR lze využívat biomasu v následujících kategoriích: Biomasa odpadní: Rostlinné odpady ze zemědělské prvovýroby a údržby krajiny - řepková a kukuřičná sláma, obilná sláma, seno, zbytky po likvidaci křovin a náletových dřevin, odpady ze sadů a vinic, odpady z údržby...

Energie biomasy

15.08.2009 17:34
Biomasa vzniká díky dopadající sluneční energii. Jde o hmotu organického původu. Pro energetické účely se využívá buď cíleně pěstovaných rostlin nebo odpadů ze zemědělské, potravinářské nebo lesní produkce. Biomasu můžeme rozlišit podle obsahu vody: suchá - zejména dřevo a dřevní...

Dotační politika

15.08.2009 16:38
Některé evropské státy dotují stavbu fotovoltaických solárních systémů a vyrobenou energii vykupují za dotované ceny. Cílem uvedené podpory je splnit požadavky nových zákonů vycházejících ze směrnice Evropského parlamentu a Evropské rady 2001/77/EC. Podle nich musí být v...

Výkupní cena elektřiny a zelený bonus

15.08.2009 16:22
Fotovoltaický systém je možné připojit za účelem výroby výhradně do sítě distributorské firmy, v takovém případě výkupní cena dle Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008 (kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů...

Daň z příjmů z výnosů fotoltaického systému

15.08.2009 16:19
Veškeré výnosy z výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů jsou v roce uvedení do provozu a po dobu 5 bezprostředně následujících let osvobozeny od daně z příjmů jak fyzických, tak právnických osob. V dalších letech pak příjmy z prodeje elektřiny nebo příjmy ze...