Výkup elektřiny distributorskou společností

14.04.2009 17:40

Distributorské společnosti mají ze zákona (zák. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů) povinnost přednostně připojit k distribuční síti zařízení vyrábějící elektřinu z obnovitelných zdrojů, pokud jsou splněny veškeré stanovené technické požadavky zařízení a mají povinnost veškerou vyrobenou elektřinu vykupovat.

Zpět