Vítejte na www.trever-eve.eu | trever.cz

TREVER je dynamicky se rozvíjející společnost v oblasti výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Našim hlavním posláním je stavět a provozovat malé elektrárny na bázi solární energie a energie z biomasy. Při své činnosti využíváme nejmodernějších dostupných technologií a trendů. Zároveň se také snažíme podílet na implementaci výzkumu a vývoje nových technologií a inovací do praxe. Cílem je dosáhnout větší účinnosti a také šetrnějšího přístupu k životnímu prostředí.

Činnost naší firmy pomáhá naplňovat závazek ČR do roku 2010 vyrábět 8 % energie z obnovitelných zdrojů a je plně v souladu s energetickou politikou Evropské unie.

Welcome in www.trever-eve.eu | trever.cz

TREVER is dynamically developing corporation in the area production seat power control energy from renewable sources. Our main mission is build and operate small power station on base solar energy and energy from biomass. At his activities derive benefit from state - of - the - art accessible technology and general drift. At the same time also try partake on implementation research and development new technology and innovation to the practice. Aim is achieve bigger come into operation as well as thrifty access to environment.

Activity ours firm assisting topping engagement CR by the year 2010 produce 8 % energy from renewable sources and be full of conformable with power policy European union.

Novinky

Webová prezentace byla spuštěna

01.06.2008 15:43
Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace. Cílem našich projektů je realizovat výstavbu a provozování ekologických zdrojů výroby elektrické energie. Konkrétně jsme zaměřeni na fotovoltaické elektrárny (FVE) a biomasu. Při naší činnosti sledujeme nejnovější trendy v oblasti výzkuma a...
Všechny články