Garance výkupních cen prodloužena na 20 let

14.04.2009 17:39

Ve vydání Sbírky zákonů vyšlo více zajímavých novel vyhlášek, z pohledu slunečních elektráren je však nejzajímavější vyhláška č. 364/2007 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. Touto vyhláškou je upraveno znění Indikativních hodnot technických a ekonomických parametrů. Tyto indikativní hodnoty jsou sice pouze teoretické a neodpovídají skutečným hodnotám, které jednotlivé výrobny dosahují, nicméně pomocí těchto čísel se dle vyhlášky č. 150/2007 Sb. stanovuje doba garance výkupních cen zelené elektřiny. Je potřeba upozornit na skutečnost, že dle některých právních rozborů je dvacetiletá garance po státu nevymahatelná.

Zpět