Výkupní cena elektřiny a zelený bonus

15.08.2009 16:22

Fotovoltaický systém je možné připojit za účelem výroby výhradně do sítě distributorské firmy, v takovém případě výkupní cena dle Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008 (kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů) je pro zdroje uvedené do činnosti po 1. 1. 2009 stanovena cena ve výši 12,89 Kč/kWh bez DPH pro malé zdroje a 12,79 Kč/kWh bez DPH pro zdroje velké.

Pokud část elektrické energie výrobce spotřebovává, inkasuje zelený bonus 11,91 Kč/kWh nebo 11,81 Kč/kWh bez DPH (dle velikosti zdroje) s tím, že spotřebovanou energii nemusí nakupovat, čímž výrobce realizuje úsporu. Zelené bonusy lze inkasovat i za výrobu energie do akumulátorů u ostrovních systémů, vyrobená energie však musí být měřena. Zelený bonus je zkráceně "prémie za výrobu elektřiny čistým způsobem". Výkupní cena i zelený bonus jsou garantovány na 20 let od uvedení systému do provozu.

Cenové rozhodnutí je každoročně očekávaným dokumentem, který vždy na konci listopadu vydává Energetický regulační úřad. Ten, na základě sofistikovaných vzorců stanoví pro následující kalendářní rok výkupní ceny a zelené bonusy "novým" výrobcům zelené energie a zároveň rozhodne o dorovnání výkupních cen pro stávající výrobce, kteří již své výrobny provozovali v minulosti. Pro stávající výrobce také, při zvážení vývoje tržních cen elektřiny, stanoví nové, zpravidla nižší, zelené bonusy.

U nově zřizované výrobny elektřiny se uvedením do provozu rozumí den, kdy výrobce v souladu s rozhodnutím o udělení licence začal ve výrobně vyrábět a na základě smlouvy dodávat elektrickou energii do elektrizační soustavy.

Tabulka č.2 – Výkupní ceny elektřiny 

Datum uvedení do provozu

Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh

Zelené bonusy v Kč/MWh

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu po 1. lednu 2009 s instalovaným výkonem do 30kW včetně

12 890 Kč

11 910 Kč

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu po 1. lednu 2009 s instalovaným výkonem nad 30kW

12 790 Kč

11 810 Kč

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu od 1. ledna 2008 do 31. prosince 20086

13 730 Kč

12 750 Kč

Pramen: www.eru.cz

Pokud bychom analyzovali meziroční vývoj, zjistíme, že výkupní cena nominálně klesla, její reálná hodnota je však při zvážení inflace oproti loňskému roku o mnoho nižší. Tento fakt koresponduje s plánovaným trendem u nás i v rámci Evropské unie, kdy by se výkupní ceny energií z konvenčních zdrojů a výkupní ceny zelené energie měly v čase sbližovat. Je tomu tak i proto, že investiční náklady budování zdrojů obnovitelných energií se stále snižují a tomu by měly odpovídat i snížené výnosy. Meziroční nominální i reálný pokles úrovně zeleného bonusu (z 12,75 na 11,81) tomu rovněž odpovídá, dále pak nižší úroveň zeleného bonusu koresponduje s nárůstem tržní ceny elektrické energie.

Cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ČR:

 

Zpět