Žádost o dotace pro podnikatelské subjekty

15.08.2009 16:18
  • Pro podnikatelské subjekty je určen Operační program Podnikání a inovace 2007–2013 (Program Eko-energie realizující Prioritní osu 3 „Efektivní energie“). Řídicím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a zprostředkujícími subjekty jsou zejména CzechInvest – pro administraci a poradenství v regionálních kancelářích, CzechTrade a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) – pro realizaci zvýhodněných úvěrů a záruk.

  • Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dnem 25. dubna 2007 1. výzvu k předkládání projektů v rámci programu podpory Eko-energie, a to formou kontinuálního, avšak časově omezeného příjmu žádostí. Podpora bude poskytována formou dotace nebo podřízeného úvěru s finančním příspěvkem. Obě formy nelze navzájem kombinovat. V první fázi se předpokládá pouze podpora formou dotace, přitom minimální absolutní výše dotace činí 0,5 mil. Kč a nejvyšší absolutní částka dotace může činit 100 mil. Kč.

  • Při splnění určitých podmínek lze získat dotaci na stavbu FV systému ve výši až 30 % pořizovací ceny.

Zpět