Sluneční fotovoltaické elektrárny

14.04.2009 17:00
  • Účinnost přeměny slunečního záření na elektřinu umožňuje získat se současnými solárními systémy z jednoho metru aktivní plochy až 110 kWh elektrické energie za rok.
  • V našich podmínkách je ve srovnání se současnými klasickými zdroji elektrická energie ze solárních systémů však stále ještě podstatně dražší.

  • Technologie slunečních elektráren však má teoreticky neomezený růstový potenciál a vyspělé státy s ní do budoucna počítají.

  • Celosvětový meziroční nárůst výroby solárních panelů se po roce 2000 pohybuje okolo 35 %.

  • Celkový instalovaný výkon slunečních elektráren přesáhl na konci roku 2002 hranici 1,5 GW.

  • I tak podíl fotovoltaiky na celkové produkci elektrické energie ve světě stále představuje pouze asi 0,01 %.

Zpět