Podmínky pro prodej vyrobené elektřiny - licence

14.04.2009 17:41
  • K výrobě elektřiny je nutná licence, kterou provozovateli vydává Energetický regulační úřad, ke kterému je nutné podat žádost a splnit všechny podmínky stanovené energetickým zákonem.

  • Připojení k distribuční síti je nutné vyjednat s firmou provozující distribuční soustavu.

  • Distributor stanovuje technické požadavky na připojení zařízení, které je nutno splnit, distributor dále na náklady investora vybuduje přípojný bod, pokud je k připojení fotovoltaického zařízení potřeba nově zřídit, případně zbuduje nebo posiluje vedení nebo transformátor.

  • S distribuční společností je po splnění všech technických požadavků a po získání licence uzavřena Smlouva o připojení.

  • Pomoc s administrativními kroky spojenými s připojením FV systému je možné většinou získat od instalační firmy.

  • Je nutno ohlídat, aby cena za tuto pomoc byla součástí nabídkové ceny.

Zpět